پنجشنبه 24 فروردین 1391  02:48 ق.ظ
نوع مطلب: (دکتر علی شریعتی ،) توسط: محمد

خدایا:عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدار. 

خدایا:به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن. 

خدایا:رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت "تعصب" "احساس" و "اشراق" محروم نسازد. 

خدایا:مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی یا فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم. 

خدایا:جهل امیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن برای حمله به دوست نسازد. 

خدایا:شهرت منی را که:"میخواهم باشم" قربانی منی که " میخواهند باشم" نکند.


خدایا ، 

آتش مقدس « شک » را 

آن چنان در من بیفروز 

تا همه « یقین » هایی را که در من نقش کرده اند ، بسوزد. 

و آن گاه از پس توده ی این خاکستر ، 

لبخند مهراوه بر لب های یقینی ، 

شسته از هر غبار طلوع کند. 


خدایا ، 

به هرکه دوست می داری بیاموز 

که عشق از زندگی کردن بهتر است . 

و به هر که دوست تر می داری ، بچشان 

که دوست داشتن از عشق برتر ! 


خدایا ، 

به من زیستنی عطا کن ، 

که در لحظه مرگ ، 

بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است ، 

حسرت نخورم . 

و مردنی عطا کن ، 

که بر بیهودگی اش ، سوگوار نباشم . 

بگذار تا آن را من ، خود انتخاب کنم ، 

اما آن چنان که تو دوست داری . 

« چگونه زیستن » را تو به من بیاموز ، 

« چگونه مردن » را خود خواهم آموخت 

نظرات()   
   
پنجشنبه 17 فروردین 1391  01:57 ب.ظ
نوع مطلب: (دکتر علی شریعتی ،) توسط: محمد

عشق یک جوشش کور است

 و پیوندی از سر نابینایی،

دوست داشتن پیوندی خودآگاه واز روی بصیرت روشن و زلال.

....(ادامه در ادامه مطلب)


نظرات()       
سه شنبه 15 فروردین 1391  11:56 ب.ظ
نوع مطلب: (دکتر علی شریعتی ،) توسط: مهدی ح.ح

هرکسی گمشده ای دارد،

و خدا گمشده ای داشت.

هرکسی دوتاست،

و خدا یکی بود.

و یکی چگونه می توانست باشد؟

هرکسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست،

و خدا کسی که احساسش کند، نداشت.

عظمت ها همواره در جستجوی چشمی است که آن را ببیند.

خوبی ها همواره نگران که آن را بفهمند.

و زیبایی همواره تشنه ی دلی است که به او عشق ورزد.

و قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد.

و غرور در جستجوی غروری است که ان را بشکند.

و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پر اقتدار و مغرور،

امّا کسی نداشت.

و خدا آفریدگار بود و چگونه می توانست نیافریند.

زمین را گسترد و آسمان ها را بر کشید.

کوه ها برخاستند و رودها سرازیر شدند و دریاها آغوش گشودند.

و طوفان ها برخاست و صاعقه ها درگرفت.

و باران ها و باران ها و باران ها.

“در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود“.

و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود.

و با نبودن چگونه توانستن بود؟

و خدا بود و با او اعدام بود.

و عدم گوش نداشت.

حرف هایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود، نمی گوییم.

و حرف هایی هست برای نگفتن،

حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند.

و سرمایه ی هرکسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

حرف های بی قرار و طاقت فرس

که همچون زبانه های بی تاب آتشند.

کلماتش هریک انفجاری را در دل به بند کشیده اند.

اینان در جستجوی مخاطب خویشند.

اگر یافتند آرام می گیرند

و اگر نیافتند ، روح را از درون به آتش می کشند.

و خدا برای نگفتن، حرف های بسیار داشت.

درونش از آن ها سرشار بود.

و عدم چگونه می توانست مخاطب او باشد؟

و خدا بود و عدم.

جز خدا هیچ نبود.

در نبودن، نتوانستن بود.

با نبودن، نتوان بودن.

و خدا تنها بود.

هرکسی گمشده ای دارد.

و خدا گمشده ای داشت.

       

                            <  دکتر شریعتی >


نظرات()   
   
چهارشنبه 3 اسفند 1390  02:24 ب.ظ
نوع مطلب: (دکتر علی شریعتی ،) توسط: مهدی ح.ح

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت؟

ولی بسیار مشتاقم،

که از خاک گلویم سوتکی سازد.

گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی،

دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد،

و خواب ِخفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدینسان بشکند در من،

سکوت مرگبارم را...

                          « دکتر شریعتی »


نظرات()   
   
چهارشنبه 3 اسفند 1390  02:22 ب.ظ
نوع مطلب: (دکتر علی شریعتی ،) توسط: مهدی ح.ح

حرف های نگفتنی

حرف‌هائی هست برای نگفتن

و ارزش عمیق هر کسی

به اندازه‌ی حرف‌هائی است که برای نگفتن دارد!

و کتاب‌هائی نیز هست برای نـنوشتن

و من اکنون رسیده‌ام به آغاز چنین کتابی

که باید قلم را بـِکـَنم و دفتر را پاره کنم

و جلدش را به صاحبش پس دهم

و خود به کلبه‌ی بی در و پنجره‌ای بخزم

و کتابی را آغاز کنم که نباید نوشت!نظرات()   
   
شنبه 15 بهمن 1390  01:59 ب.ظ
نوع مطلب: (دکتر علی شریعتی ،) توسط: مهدی ح.ح


 • اگر بدون «برای» کاری کردی ، کاری عاشقانه کردی اما اگر «برای » دارد کاری عاقلانه کرده ای.
 • من هرگز نمی توتنم بر خلاف ایمان و اعتقادم حرف بزنم اگر می توانستم حال سرنوشت دیگری داشتم .می توانم آن چه را که معتقدم نگویم ، ولی نمی توانم آن چه را معتقد نیستم ، بگویم.
 • توده ی مردم ما در جستوجو س عدالت اجتماعی هستند و روشن فکران در طلب آزادی فکری .
 • ملیت احساسی است که افراد مشترک در برابر عنصر دشمن در خود احساس می کنند .
 • ملت زمانی به وجود می آید که وجودش تهدید به مرگ شود .
 • انسان به میزانی که می اندیشد ، انسان است .
 • هیچ کسی دنیا را آن چنان که هست نمی بیند ، بلکه آن چنان که خودش هست می بیند .
 • انسان امروز بیش از همیشه تواناست و بیش از همیشه بر طبیعت مسلط است ، اما کم تر از همیشه بر خودش مسلط است .
 • اگر بینهایت واقعیت داشته باشد ، تنها در اندیشه و احساس است.
 • وقتی هدف علم ، قدرت بخشیدن مطلق به انسان شد ، قداستش از بین می رود .
 • ملتی که شخصیت زده می شود ، نه تنها قدرت تشخیص ندارد ، بلکه در مسائلی که قدرت تشخیص هم دارد ، باز جرئت بیان تشخیص خود را ندارد .
 • حقیقت زیبا تر از زیبایی است .
 • پس از خاتمیت ، پیامبری نیست اما هر آگاهی وارث پیامبران است !
 • اگر انسان دارای آزادی نمی بود ابلیس دستش بسته بود .
 • فساد ها از بد فهمیدن نیست ، از بد عمل کردن است .
 • هرگز از ظلم ننالیده ام و از خصم نترسیده ام و از شکست نومید نشده ام ، اما این کلمه ی شوم «مصلحت» دلم را سخت به درد آورد.
 • مصلحت ! تیغی که همیشه حقیقت را با آن ذبح شرعی می کنند .
 • وقتی چیزی به درد کسی نمی خورد ، دیگر بحث از این که آن چیز چیست ، بی مورد است .
 • در علم باید به گفته نگریست نه به گوینده ، در صورتی که در علم باید ابتدا به گوینده نگریست سپس به گفته .
 • تنهایی ، بزرگ ترین فاجعه قرن است .
 • همه ی بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلا است و نسل جدید ما به هیچ و پوچ .
 • زر و زور و تزویر ! هرجا که جز تکرار این سه حرف ، حرف دیگری زده ام پشیمانم.
 • تنها اصلی که همیشه ثابت است ، تغیر است .
 • مغضوبین محکوم زمین ، رهبران بشریت خواهند گشت و وارثان تاریخ !
 • انسان تنها موجودی است که می تواند از دایره ی محدود زندگی اش وسعت بیش تری پیدا کند .
 • شرم از خود ، عالی ترین اوج خود آگاهی است .
 • هرکس آن چنان عمل می کند که جهان را می بیند .
 • فقط در حال شکست است که انسان می تواند تجربه کند .
 • خیلی ها هستند که مغزشان حرف می زند ولی وجودشان خبر ندارد .
 • بزرگی و کوچکی عمل ارزش ندارد . جهت عمل است که ارزش دارد .
 • جامعه ای که رهبران و مسئولینش فقیرند ، جامعه ای برخوردار و ثروتمند است .
 • آدم باید در تلاطم ساخته شود .
 • کسی که عوام پسندانه حرف می زند عوام فریب است .
 • نداشتن هاست که به ما هدف می دهد .
 • به میزانی که به خود می اندیشم ، از اندیشه ی دیگران غافل می مانیم .
 • تنها سرمایه ای که انسان دارد آینده ی آزاد او است .


نظرات()   
   
آخرین پست ها

ساده است.............شنبه 25 بهمن 1393

من با تو سودا می کنم..........شنبه 25 بهمن 1393

لوح گور 103..........شنبه 25 بهمن 1393

یادبود..........شنبه 25 بهمن 1393

سفر مکن..........شنبه 25 بهمن 1393

جملات زیبای ژان روسو..........شنبه 25 بهمن 1393

جملاتی از رابیندرانات تاگور..........جمعه 24 بهمن 1393

سخنان فرانسوا ولتر..........جمعه 24 بهمن 1393

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن.............جمعه 24 بهمن 1393

یعنی چه.............جمعه 24 بهمن 1393

در گلستان..........جمعه 24 بهمن 1393

جملاتی از گوته..........پنجشنبه 23 بهمن 1393

جملات زیبای چارلی چاپلین..........پنجشنبه 23 بهمن 1393

بچاپ و چاپیده!..........پنجشنبه 23 بهمن 1393

فاحشه..........پنجشنبه 23 بهمن 1393

چند جمله ی زیبا از کوروش کبیر..........پنجشنبه 23 بهمن 1393

عشق و جدایی..........پنجشنبه 23 بهمن 1393

دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب.............پنجشنبه 23 بهمن 1393

عقل در عشق تو سرگردان بماند.............پنجشنبه 23 بهمن 1393

شبی یاد دارم که چشمم نخفت.............پنجشنبه 23 بهمن 1393

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را.............پنجشنبه 23 بهمن 1393

کسی نیست در این گوشه فراموشتر از من.............چهارشنبه 22 بهمن 1393

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا..........چهارشنبه 22 بهمن 1393

آب خضر و می شبانه یکی است.............چهارشنبه 22 بهمن 1393

چند دوبیتی زیبا از عطار..........چهارشنبه 22 بهمن 1393

بهار آمد..........چهارشنبه 22 بهمن 1393

چند رباعی زیبا از خیام..........چهارشنبه 22 بهمن 1393

سیاه چشما مهر تو غمگسار چشم من است.............چهارشنبه 22 بهمن 1393

باز این چه شورش است که در خلق آدم است.............چهارشنبه 22 بهمن 1393

در عشق تو.............چهارشنبه 22 بهمن 1393

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات