تبلیغات
افکار خاکستری - زندگانی کوتاه است
بکوشیم در کنار هم حرکت کنیم تا انسان نو ، اندیشه نو و یک نژاد نو در جهان بسازیم

زندگانی کوتاه است

پنجشنبه 29 تیر 1391 04:45 ب.ظ

نویسنده : هاجر

     این نکته را  بیازمای که سرمشق قرار دادن زندگانی انسانی نیکوکار که بدانچه اجتماع برایش معین کرده است قانع

است و از رفتار و کردار خویش خشنود ، چگونه در زندگانی قرین توفیقت می کند.

   این سخن را بشنو : هرگز آشفته و پریشان مباش و بکوش تا خاطری آسوده و آرام داشته باشی. فلان گناه می کند؟

او به کاری علیه خویش دست می زند . اتفاقی برایت افتاده است ؟ بسیار خوب انچه پیش آمده است امری مقدر و

مقتضای نظام جامعه و رشته بافته تقدیر است . زندگانی کوتاه است باید دم را غنیمت دانست بشرط آن که از مسیر

عدالت منحرف نشویم .

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -