تبلیغات
افکار خاکستری - فرمانروای درون
بکوشیم در کنار هم حرکت کنیم تا انسان نو ، اندیشه نو و یک نژاد نو در جهان بسازیم

فرمانروای درون

پنجشنبه 29 تیر 1391 04:37 ب.ظ

نویسنده : هاجر

فرمانروای درون ، وقتی خود را با طبیعت هم آهنگ کند ، حوادث را آن گونه مد نظر می آورد که همواره بتواند بقدر

امکان وضع خود را نسبت بدانها تغییر دهد . در این صورت هیچ جوهر یا عنصر معینی را بر عنصر دیگر برتری نمی دهد

اما همواره بعد از انتخاب به سوی جوهری گرایش پیدا می کند که آن را بهتر تصور کرده است .

و اگر به مانعی برخورد کند همان مانع را دست آویزهم آهنگی قرار می دهد همچون آتش کند که وقتی درشرف

خاموشی است با اشیائی که به درونش بیندازد هم آهنگ گردد. اما آتش تند هرچه در آن بیندازد تملک و قلب ماهیت

می کند و بیشتر زبانه می کشد .

 

برگرفته از کتاب اندیشه ها
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -