تبلیغات
افکار خاکستری
بکوشیم در کنار هم حرکت کنیم تا انسان نو ، اندیشه نو و یک نژاد نو در جهان بسازیم

ساده است...

شنبه 25 بهمن 1393 06:42 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: مــارگــوت بیــگل ،


ساده است نوازش سگی ولگرد
شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی می رود
وگفتن اینکه سگ من نبود

ساده است ستایش گلی
چیدنش واز یاد بردن
که گلدان را آب باید داد

ساده است بهره جویی از انسانی
دوست داشتن بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمیشناسمش

ساده است لغزشهای خود را شناختن
با دیگران زیستن به حساب ایشان
و گفتن که من این چنینم

ساده است
که چگونه می زیم

باری زیستن
سخت ساده است
و پیچیده نیز هم


 دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مارگوت بیگل ، اشعار مارگوت بیگل ، شعرهای مارگوت بیگل ، اشعار زیبای مارگوت بیگل ، شعر عارفانه ، شعر عاشقانه ، بیگل ،
آخرین ویرایش: شنبه 25 بهمن 1393 06:53 ب.ظ

من با تو سودا می کنم

شنبه 25 بهمن 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: سیمین بهبهانی ،


گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم
گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم


گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در
گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم


گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا
گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم


گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام
گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم


گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند
گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم


گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم
گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم

گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو
گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سیمین بهبهانی ، اشعار سیمین بهبهانی ، شعرهای سیمین بهبهانی ، شعر نو ، شاعران معاصر ، اشعار زیبای بهبهانی ، اشعار زیبای سیمین بهبهانی ،
آخرین ویرایش: شنبه 25 بهمن 1393 06:40 ب.ظ

لوح گور 103

شنبه 25 بهمن 1393 06:33 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: ویلیام فالکنر ،


اگر غمی هست بگذار باران باشد

و این باران را بگذار تا غم تلخی باشد از سر ِ غمخواری

و این جنگل های سرسبز

در این جای

در آرزوی آن باشند

که مگر من ناگزیر به برخاستن شوم

تا در درون ِ من بیدار شوند

من اما جاودانه بخواهم خفت

زیرا اکنون که من اینچنین

در تپه های کبودی که بر فراز سرم خفته اند

بسان ِ درختی

ریشه ها باز گسترده ام

دیگر مرگ در کجا؟

اگر چه من از دیرباز مرده ام

این زمینی که چنین تنگ در آغوشم می فشرد

صدای دم زدنم را

همچنان

بخواهد شنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ویلیام فالکنر ، اشعار ویلیام فالکنر ، شعرهای ویلیام فاکنر ، خشم و هیاهوی ویلیام فالکنر ، فالکنر ، اشعار فالکنر ،
آخرین ویرایش: شنبه 25 بهمن 1393 06:36 ب.ظ

یادبود

شنبه 25 بهمن 1393 06:28 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: پوشکین ،

بنای یابودی از برای خویشتن ساخته ام غیر كار دست
گذر مردمانش نخواهد پوشانید
بلندای رفیع و تسلیم ناپذیرش
از ستون الكساندر نیز فراتر خواهد بود
 
من نخواهم مرد به كمال. كه از رهگذر غزل‌های عاشقانه‌ام
روحم بیش از خاكسترم دوام خواهد آورد و زوال را در پس پشت خواهد گذارد
و تا مادامیكه در پرتوِ انوار ماه حتّی یك شاعر
زندگی كند، من نامدار خواهم بود
 
خبر من تمام روسیه‌ی بزرگ را در خواهد نوردید
فرزند خلف اسلاو، فنلاندی، و اكنون تونگوس وحشی
و كالمیكِ استپ نشین،
و هر زبان گویایی در آن، نام مرا بر لب خواهد راند.
 
و برای قرن‌ها مردمانم دوست خواهند داشت
چه، احساساتی نیكو را با نوای چنگ‌اَم بیدار كرده ام
كه در این زمانه‌‌ی شداید آزادی را  ستوده‌ام
و برای اوفتادگان، طلب رحم و عطوفت نموده‌ام
 
آه ای الهه‌ی شعر و خنیا، فرامین خدای را بنیوش
از رنجش‌ها و آزردگی‌ها مهراس و در پی افتخار و تاج مباش
ستایش‌ و افترا‌ هر دو را با بی‌تفاوتی پذیرا شو
و با احمق و نادان به بحث منشین‌دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پوشکین ، اشعار پوشکین ، شعرهای پوشکین ، شعرهای زیبای پوشکین ، افکار پوشکین ، زندگینامه پوشکین ، یادبود پوشکین ،
آخرین ویرایش: شنبه 25 بهمن 1393 06:32 ب.ظ

سفر مکن

شنبه 25 بهمن 1393 06:24 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: مـهــدی سـهیلـی ،


هر چه كنی بكن ولی
از بر من سفر مكن
یا كه چو می روی مرا
وقت سفر خبر مكن
گر چه به باغم ستاده ام
نیست توان دیدنم
شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مكن
روز جدایی ات مرا یك نگه تو میكشد
وقت وداع كردنت
بر رخ من نظر مكن
دیده به در نهاده ام
تا شنوم صدای تو
حلقه به در بزن مرا
عاشق در به در مكن
من كه ز پا نشسته ام
مرغك پر شكسته ام
زود بیا كه خسته ام
زین همه خسته تر مكن
گر چه به دور زندگی
تن به قضا مهاده ام
آتشم این قدر مزن
رنجه ام این قدر مكن
بوسف عمر من بیا
تنگدلم برای تو
رنج فراق می كشد
خون به دل پدر مكن
هر چه كه ناله می كنم
گوش به من نمیكنی
یت كه مرا ز دل ببر
یا ز برم سفر مكن

 

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مهدی سهیلی ، اشعار مهدی سهیلی ، شعرهای مهدی سهیلی ، شعر عاشقانه ، شعر عارفانه ، سفر مکن ، سفر مکن مهدی سهیلی ،
آخرین ویرایش: شنبه 25 بهمن 1393 06:26 ب.ظ

جملات زیبای ژان روسو

شنبه 25 بهمن 1393 06:15 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: ژان روسو ،
 

- انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است. 

 

- افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند. 

 

- سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند .

 

- ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده.

 

- آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.

 

- برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

 

- به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

 

- فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

 

- بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

 

- مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

 

- میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. 

 

- امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.

 

- احساس دل ، بالاتر از منطق است.

 

- بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

 

- آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

 

- انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .

 

- اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

 

- هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

 

- ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

 

- بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

 

- در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.

 

- هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ژان ژاک روسو ، ژان روسو ، جملات ژان روسو ، زندگینامه ژان روسو ، جملات کوتاه ژان روسو ، جملات زیبای ژان روسو ، جملات فلسفی ،
آخرین ویرایش: شنبه 25 بهمن 1393 06:22 ب.ظ

جملاتی از رابیندرانات تاگور

جمعه 24 بهمن 1393 06:32 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: رابیندرانات تاگور ،


- عشق معمایی جاودانه است، زیرا هیچ چیز آن را توضیح نمی دهد. 


- پروانه لحظات را می شمرد نه ماه ها را، با این حال زمان کافی دارد. 

- آب درون ظرف، شفاف است؛ آب دریا اما تیره. حقیقت های کوچک کلماتی شفاف دارند، حقایق بزرگ اما سکوتی عظیم. 

- زمانی در این دنیا زندگی می کنیم که دوستش بداریم. 

- معنای ما نه در جدایی آن از خدا و دیگران، که در درک پیوسته یوگا یا یگانگی باید جستجو شود. 

- کسی که طالب انجام نیکی است، در را می کوبد؛ او که عاشق است، در را گشوده می یابد.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: رابیندرانات تاگور ، جملات تاگور ، سخنان تاگور ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 بهمن 1393 06:36 ب.ظ

سخنان فرانسوا ولتر

جمعه 24 بهمن 1393 06:27 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: ولتر ،


- انسان در همان لحظه كه تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.- ما كودكانی هستیم كه چون به خواب می رویم رویای سعادت می بینیم و چون بیدار می شویم تعبیری جز تیره روزی نمی یابیم.


- بیاموز كه باغ خودت را بكاری.


- شما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگد كنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.


- آدم باید اول انسان باشد، بعد دكتر.


- پاپ می میرد، اما دستگاه او پابرجاست.


- تصادف، كلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید.


- جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.


- دوستی، ازدواج دو روح است و در آن، ترك كردن و طلاق جایز نیست.


- زمان، همه زخمها را بهبود می بخشد.


- پارسایی و پرهیزگاری در قلب نشسته است، نه جای دیگر.


- سرزمینی در جهان نیست كه [ در آن ] عشق از عاشقان، شاعر نسازد.


- كتابهای مفید، آنهایی هستند كه خواننده را تشویق به تكمیل آن كنند.


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ولتر ، فرانسوا ولتر ، اشعار ولتر ، سخنان ولتر ، جملات ولتر ، جملات زیبای ولتر ، جملات فلسفی ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 بهمن 1393 06:32 ب.ظ

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن...

جمعه 24 بهمن 1393 06:23 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: مولوی بلخی ،
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده
بر آب دیده ما صد جای آسیا کن

خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن

برشا خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

دردیست غیر مردن کانرا دوا نباشد
پس من چگونه گویم کین درد رادواکن

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

گر ا‍‍ژدهاست بر ره عشق است چون زمرد
از برق این زمرد هین دفع اژدها کندیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مولوی ، مولانا ، مولوی بلخی ، جلال الدین محمد بلخی ، اشعار مولانا ، شعرهای مولانا ، شعر عاشقانه ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 بهمن 1393 06:25 ب.ظ

یعنی چه...

جمعه 24 بهمن 1393 06:16 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: حافظ ،
ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه

شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه

نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه

سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه

هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه

حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چهدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: حافظ ، اشعار حافظ ، شعرهای حافظ ، غزلیات حافظ ، دیوان حافظ ، غزل های زیبای حافظ ، شاعران بزرگ ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 بهمن 1393 06:21 ب.ظ

در گلستان

جمعه 24 بهمن 1393 04:09 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: فریدون مشیری ،

در گلستانی ، هنگام خزان
رهگذر بود یکی تازه جوان،
صورتش زیبا ، قامت موزون
چهره اش غمزده از سوز درون
دیدگان دوخته بر جنگل و کوه ،
دلش افسرده ز فرط اندوه
با چمن درد دل آغاز نمود
این چنین لب به سخن باز نمود :
ادامه مطلب...


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فریدون مشیری ، شعر زیبا از فریدون مشیری ، اشعار فریدون مشیری ، زیبا فریدون ، اشعار فریدون ، جملات آموزنده از فریدو مشیری ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 بهمن 1393 06:27 ب.ظ

جملاتی از گوته

پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:28 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: گــوتـــه ،


- رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.


- رویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند. 


- خدایا! چه خوشبختی بالاتر از این ، که هم عاشق و هم معشوق بودن .


- دارو بسیار است ، اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند.


- اخلاق را طوفان های روزگار تقویت میکند.


- شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.


- چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند ،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند !


- زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست.


- شوهر مغز خانه است و زن ،قلب ان.


- تا مرد خاموش است براو خطری نیست ، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.


- از خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد . نان خود را به آب فکن ،بلاخره کسی آنرا خواهد خورد.- نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده ، اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد ، به یقین نودگانت از آن بهره خواهند برد.


- اگر خواهی همیشه خرسند باشی همیشه راضی باش.


- دلی که خانه غرور است کانون محبت نشود .


- آنجا که آتش فروزان است ، ظلمت شب را یارای بقا نیست .


- جوانی خود ، مستی بی شراب است .


- گاه خاموشی بهتر از سخن از راز دل خبر میدهد. 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گوته ، اشعار گوته ، شعرهای گوته ، نوشته های گوته ، جملات گوته ، جملات زیبای گوته ، جملات کوتاه و زیبای گوته ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:38 ب.ظ

جملات زیبای چارلی چاپلین

پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:19 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: چارلی چاپلین ،-نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.

-این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد.


 -شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!


- خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

 -شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.


 -حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.


 -در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیری، سعی كن جای خودت را پیدا كنی.


-من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.

 -وقتی زندگی صد دلیل برای گریه كردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.

 

-فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.


 -از لحظه ای كه بلیط سینما را می خرید وارد دنیای دیگری می شوید.

 

-از دشمن خود یكبار بترس و از دوست خود هزار بار.

 

-انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بی عاطفه باشد.


 -اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه كن تا شادی ناامید نشه.

 

-درخشانترین تاجی كه مردم بر سر می نهند، در آتش كوره ها ساخته شده است.

 

-خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.  


-با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه/رختخواب خرید ولی خواب نه/ساعت خرید ولی وقت نه/میتوان کتاب خرید ولی دانش نه/مقام خرید ولی احترام نه/دارو خرید ولی سلامتی نه/خون خرید ولی زندگی نه/و بالاخره میتوان قلب خرید ولی عشق را هرگز

-افسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند،فقط خندیدند...
 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: چارلی چاپلین ، جملات زیبای چارلی چاپلین ، زندگینامه چارلی چاپلین ، آثار چارلی چاپلین ، سخنان چارلی چاپلین ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:27 ب.ظ

بچاپ و چاپیده!

پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:16 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: صــادق هــدایـت ،
توی دنیا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده؛ اگر نمی‌خواهی جزو چاپیده‌ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی! سواد زیادی لازم نیست، سواد آدم را دیوانه می‌کنه و از زندگی عقب می‌اندازه! فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن! چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، کافی است، تا بتوانی حساب پول را نگه‌داری و کلاه سرت نره، فهمیدی؟ حساب مهمه! باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی، از من می‌شنوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری! سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا می‌توانی عرض اندام بکن، حق خودت را بگیر! از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توی هوا پخش می‌شه، هر وقت از این در بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمیدی؟ پررو، وقیح و بی‌سواد؛ چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد، تا کار بهتر درست بشه! ... نان را به نرخ روز باید خورد! سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی، با هرکس و هر عقیده‌ای موافق باشی، تا بهتر قاپشان را بدزدی! .... کتاب و درس و اینها دو پول نمی‌ارزه! خیال کن تو سر گردنه داری زندگی می‌کنی! اگر غفلت کردی تو را می‌چاپند. فقط چند تا اصطلاح خارجی، چند کلمه قلنبه یاد بگیر، همین بسه!!


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صادق هدایت ، آثار صادق هدایت ، نوشته های صادق هدایت ، بوف کور ، جملات صادق هدایت ، زندگینامه صادق هدایت ، نویسندگان معاصر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:18 ب.ظ

فاحشه

پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:13 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: صــادق هــدایـت ،
یکی هست در محله ی ما!!!

همه او را برای یک شب دوست دارند..

حتی برایش آش نذری هم نمیبرند

او با کسی کاری ندارد

خودش را میفروشد

و نان شبش را میخرد

حاج آقا میگوید باید از محله برود

چون همه جوانان مسجدی را از راه به در کرده

ولی چرا مسجدی ها با یک فاحشه از راه به در شدند

ولی فاحشه با این همه مسجدی

به راه راست هدایت نشد ؟؟؟

شاید فاحشه به کارش ایمان دارد

و مسجدی ها نه!!!!دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صادق هدایت ، آثار صادق هدایت ، نوشته های صادق هدایت ، داستانهای صادق هدایت ، جملات صادق هدایت ، جملات زیبای صادق هدایتةزندگینامه صادق هدایت ، افکار صادق هدایت ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:16 ب.ظ

چند جمله ی زیبا از کوروش کبیر

پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:59 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: کـــوروش کــبیــر ،


-فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد


-خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن


-دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…


-در دنیا از سه آهنگ می هراسم:
1-صدای کودکی از بی مادری
2-صدای عاشقی از جدایی
3-صدای مجرمی از بی گناهی.....!!!


-من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم...
زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند....


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: کوروش کبیر ، کوروش بزرگ ، کوروش ، سخنان کوروش کبیر ، جملات کوروش کبیر ، جملات زیبای کوروش ، جملات زیبا ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 05:06 ب.ظ

عشق و جدایی

پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:54 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: هرمان هسه ،

به سرزمینی می نگری

که از آن تو نیست

جادویی از تو می تراود

که از آن تو نیست

برف پیرامون را می نگری

از پشت بسیار شیشه ها .

ادامه مطلب...


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: هرمان هسه ، اشعار هرمان هسه ، شعرهای هرمان هسه ، شعرهای زیبای هرمان هسه ، هسه ، شعر عاشقانه ، شعر عارفانه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:58 ب.ظ

دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب...

پنجشنبه 23 بهمن 1393 02:14 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: خواجوی کرمانی ،

دیشب خبرت هست که در مجلس اصحاب 
تا روز نخفتیم من و شمع جگرتاب
از دست دل سوخته و دیده خونبار
یک لحظه نبودیم جدا ز آتش و از آب
من در نظرش سوختمی ز آتش سینه
و او ساختی از بهر من سوخته جلاب
از بسکه فشاندیم در از چشم گهرریز
شد صحن گلستان صدف للی خوشاب
در پاش فکندم سرشوریده از آنروی
کو بود که میسوخت دلش برمن از اصحاب
یاران بخور و خواب بسر برده همه شب
وان سوخته فارغ ز خور و چشم من از خواب
او خون جگر خورده و من خون‌دل ریش
او می به قدح داده و من دل به می ناب
او بر سر من اشک فشان گشته چو باران
و افتاده من دلشده از دیده بغرقاب
من باغم دل ساخته و سوخته در تب
و او از دم دود من دلسوخته در تاب
چون دید که خون دلم از دیده روان بود
میداد روان شربتم از اشک چو عناب
جز شمع جگر سوز که شد همدم خواجو
کس نیست که او را خبری باشد از این باب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اشعار زیبای خاوجوی کرمانی ، خاجوی کرمانی ، شعر زیبا از خاجوی کرمانی ، خاج کرمانی ، اشعار عاشقانه از خواجوی ، کرمانی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:21 ب.ظ

عقل در عشق تو سرگردان بماند...

پنجشنبه 23 بهمن 1393 02:11 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: خاقانی ،

عقل در عشق تو سرگردان بماند

چشم جان در روی تو حیران بماند

در ره سرگشتگی عشق تو

روز و شب چون چرخ سرگردان بماندادامه مطلب...ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خاقانی ، شاعاز زیبای خاقانی ، غزل زیبا خاقانی ، شعر نو ، عاشقانه خاقانه ، شعر عاشقانه ، شعر عارفانه ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:25 ب.ظ

شبی یاد دارم که چشمم نخفت...

پنجشنبه 23 بهمن 1393 01:25 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: سعدی ،
 

شبی یاد دارم که چشمم نخفت

شنیدم که پروانه با شمع گفت

که من عاشقم گر بسوزم رواست

تو را گریه و سوز باری چراست؟
ادامه مطلب...


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سعدی ، اشعار سعدی ، شعر عاشقانه ، شعر عارفانه ، بوستان سعدی ، گلستان سعدی ، شبی یاد دارم که چشمم نخفت ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:28 ب.ظ

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را...

پنجشنبه 23 بهمن 1393 01:19 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: سنایی غزنوی ،

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را

تا زمانی کم کنم این زهد رنگ آمیز را

ملکت آل بنی آدم ندارد قیمتی

خاک ره باید شمردن دولت پرویز را

دین زردشتی و آیین قلندر چند چند

توشه باید ساختن مر راه جان آویز را

هر چه اسبابست آتش در زن و خرم نشین

بدرهٔ ناداشتی به روز رستاخیز را

زاهدان و مصلحان مر نزهت فردوس را

وین گروه لاابالی جان عشق‌انگیز را

ساقیا زنجیر مشکین را ز مه بردار زود

بر رخ زردم نه آن یاقوت شکر ریز را

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اشعار سنایی ، سنایی غزنوی ، شعر زیبا از سنایی غزنوی ، skhdd ، اشعار سنایی غزنوی ، جملات زیبا از سنایی ، ثنایی غزنوی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:29 ب.ظ

کسی نیست در این گوشه فراموشتر از من...

چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:21 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: شهریار ،
کسی نیست در این گوشه فراموشتر از من

وز گوشه نشینان توخاموشتر از من

هر کس به خیالیست هم آغوش و کسی نیست

ای گل به خیال تو هم آغوشتر از من
ادامه مطلب...   


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شهریار ، اشعار شهریار ، شعرهای شهریار ، شعر عاشقانه ، شعر عارفانه ، شعرهای زیبای شهریار ، محمدتقی بهجت ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 23 بهمن 1393 04:33 ب.ظ

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:18 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: شهریار ،
آمـدی، جـانـم بـه قـربـانـت ولــی حـالا چـرا بی وفـا

حـالا کــه من افـتــاده ام از پـا چـرا

نوشـدارویی و بعـد از مرگ سهـراب آمدی

سنگدل این زودتر می خــواستی، حالا چـرا

عـمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست

من که یک امروز مهـمـان توام، فـردا چـرا

نـازنـیـنا مـا بـه نـاز تـو جـوانـــی داده ایــم

دیگـر اکنون با جوانان ناز کـن، بـا مـا چـرا

وه کـه بـا ایـن عـمرهـای کـوتـه بی اعـتبار

این همه غافل شدن از چون منی شیدا چـرا

شورفرهادم به پرسش سر بزیر افکنده بود

ای لـب شـیـرین جـواب تـلخ سربالا چـــرا

ای شب هجران که یکدم در تو چشم من نخفت

این قدر با بخت خواب آلود من، لالا چـرا

آسمان چـون جمع مشتاقان پریشان می کند

در شگـفـتم من نمی پاشد ز هـم دنــیـا چـرا

در خـزان هـجر گـل ای بلبل طبع حــزین

خامُـشی شـرط وفـاداری بـود، غـوغـا چـرا

شهـریارا بی حبـیب خود نمی کردی سفر

این سفـر راه قـیامت می روی، تـنهـا چـرادیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شهریار ، اشعار زیبای شهریار ، آمدی جانم به قربانت ، شعر عاشقانه ، شعر عارفانه ، محمدتقی بهجت ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:21 ب.ظ

آب خضر و می شبانه یکی است...

چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:16 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: صائب تبریزی ،
آب خضر و می شبانه یکی است

مستی و عمر جاودانه یکی است

پلهٔ دین و کفر چون میزان

دو نماید، ولی زبانه یکی است

گر هزارست بلبل این باغ

همه را نغمه و ترانه یکی است

پیش مرغ شکسته‌پر صائب

قفس و باغ و آشیانه یکی استدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صائب تبریزی ، اشعار صائب ، اشعار صائب تبریزی ، شعرهای زیبای صائب ، شعر عاشقانه ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:17 ب.ظ

چند دوبیتی زیبا از عطار

چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:10 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: عطار نیشابوری ،


هر چند که رنگ و روی زیباست مرا


چون لاله رخ چو سرو بالاست مرا

معلوم نشد که در طرب خانه خاک

نقاش ازل بهر چه آراست مرایک چند به کودکی به استاد شدیم

یک چند به استادی خود شاد شدیم

پایان سخن شنو که ما را چه رسید

از خاک برامیدیم و بر باد شدیم
نیکی و بدی که در نهاد بشر است

شادی وغمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر استگویند بهشت با حور خوش است

من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر دست ازان نسیه بدار

کآواز دهل شنیدن از دور خوش استبر لوح نشان بودنیها بوده است

پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است

در روز ازل بایست بداد

غم خوردن و نوشیدن ما بیهوده استچون در گذرم به باده شویید مرا

تلقین ز شراب ناب گویید مرا

خواهید به روز حشر یابید مرا

از خاک در میکده جویید مرااز منزل کفر تابدین یک نفس است

وز عالم شک تا یقین یک نفس است

این یک نفس عزیز را خوش می دار

کز حاصل عمر ما همین یک نفس استاز من رمقی به سعی ساقی مانده است

وز صحبت خلق بیوفایی مانده است

از باده دوشین قدحی بیش نماند

از عمر ندانم که چه باقی مانده استساقی غم من بلند آوازه شدست

سرمستی من برون ز اندازه شدست

با موی سپید سرخوشم کز می تو

پیرانه سرم بهار دل تازه شدستای چرخ فلک خرابی از کینه توست

بیداد گری شیوه دیرینه توست

وی خاک اگر سینه تو بشکافد

بس گوهر قیمتی که در سینه توستچون لاله به نوروز قدح گیر بدست

با لاله رخی گر تورا فرصت هست

می نوش به خر می که این چرخ کهن

ناگاه تو را چو خاک گرداند پستدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اشعار عطار ، شعرهای عطار ، دوبیتی های عطار ، شعر عاشقانه ، دوبیتی ، عطار نیشابوری ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:14 ب.ظ

بهار آمد

چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:03 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: عنصری بلخی ،

بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد

خوش و سرسبز شد عالم اوان لاله زار آمد


ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد

به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد


گل از نسرین همی‌پرسد که چون بودی در این غربت

همی‌گوید خوشم زیرا خوشی‌ها زان دیار آمد


سمن با سرو می‌گوید که مستانه همی‌ رقصی

به گوشش سرو می‌گوید که یار بردبار آمد


بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد

که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد


همی‌ زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی

بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد


صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق

که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عنصری ، عنصری بلخی ، اشعار عنصری بلخی ، شعر عاشقانه ، شعر نوروز عنصری ، ukwvd fgod ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 09:09 ب.ظ

چند رباعی زیبا از خیام

چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:19 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: خیام ،


نیکی و بدی که در نهاد بشر است

شادی و غمی که در قضا و قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

چرخ از تو هزار بار بیچاره تر استتا چند زنم به روی دریا ها خشت
بیزار شدم ز بت پرستان و کنشت
خیام که گفت دوزخی خواهد بود
که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشتگویند بهشت عدن با حور خوش است
من می گویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کاواز دهل برادر از دور خوش استافسوس كه نامه جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد
وآن مرغطرب كه نام او بود شباب
فریاد ندانم كی آمدوكی شدتا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا ناین قافله عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می گذرددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: خیام ، اشعار خیام ، رباعی های خیام ، شعر عارفانه ، شعر های کوتاه خیام ، اشعار زیبای خیام ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:26 ب.ظ

سیاه چشما مهر تو غمگسار چشم من است...

چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:14 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: فرخی سیستانی ،


سیاه‌ چشما مِهر تو غم‌گسار من است

به روزگار خزان روی تو بهار من استدلم شکار سیه چشمکان توست و رواست

از آنکه دو لب شیرین تو شکار من استبه مهر تو دل من وام‌دار صحبت توست

لب تو باز به سه بوسه وام‌دار من استجفا نمودن بی‌جرم کار توست مدام

وفا نمودن و اندیشه‌ی تو کار من استاگر تو ماهی، گردون تو سرای من است

اگر تو سروی، بستان تو کنار من استبه مهر تو دل من وام‌دار صحبت توست

لب تو باز به سه بوسه وامدار من است
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: فرخی سیستانی ، اشعار فرخی سیستانی ، شعرهای فرخی سیستانی ، اشعار عاشقانه ، اشعار عارفانه ، اشعار فرخی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:18 ب.ظ

باز این چه شورش است که در خلق آدم است...

چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:06 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: محتشم کاشانی ،


باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
‎این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است

 


ادامه مطلب...


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محتشم کاشانی ، اشعار محتشم کاشانی ، اشعار زیبای محتشم کاشانی ، اشعار محرم ، اشعار مذهبی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:11 ب.ظ

در عشق تو...

چهارشنبه 22 بهمن 1393 04:54 ب.ظ

نویسنده : انسان بیخود
ارسال شده در: مسعود سعد ،
در عشق تو همچو ابر می گریم زار

وز درد چو برگ زرد دارم رخسار

از زردی روی و گریه ای طرفه نگار

در روی خزان دارم و در دیده بهار
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مسعود سعد ، مسعود سعد سلما ، اشعار مسعود سعد ، اشعار عاشقانه ، اشعار عارفانه ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 22 بهمن 1393 05:00 ب.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5